Chiết xuất từ vỏ cây Citrus Tachibana

31/08/2015
Vỏ Citrus Tachibana: là vỏ cây Citrus Tachibana và được gọi là Kippi trong lĩnh vực y khoa. Nó có thể đẩy lùi sự phát sinh của hắc tố.
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0